Zarząd:

 

Władysław Osienicki

Izabela Kulszewicz

Jakub Osienicki

 


Rada nadzorcza:

 

Andrzej Osienicki 

Józef Ziulczyk

Anna Olesińska

Joanna Osienicka-Cerynger

Michał Sokołowski

Polmo Łomianki S.A.
05-092 Łomianki
Ul. Warszawska 31
polmo(a)polmosa.com.pl

 

KRS 0000118330

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

VAT PL 525-000-05-41

Kapitał Zakładowy 994 910,00 PLNJak nas znaleźć


Wyświetl większą mapę