Misją Polmo Łomianki S.A. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów

  • o wysokim standardzie jakościowym
  • o najwyższym poziomie technicznym
  • z materiałów przyjaznych dla środowiska
  • spełniających wymogi klienta.

Polmo Łomianki S.A.
05-092 Łomianki
Ul. Warszawska 31
polmo(a)polmosa.com.pl

 

KRS 0000118330

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

VAT PL 525-000-05-41

Kapitał Zakładowy 994 910,00 PLNJak nas znaleźć


Wyświetl większą mapę