Posiadany park maszynowy pozwala produkować detale masie od 3 do 450 gramów. POLMO dysponuje prasami do prasowania i kalibrowania o sile nacisku do 200 Ton.

Proces spiekania przebiega w atmosferze ochronnej w jednym z pięciu specjalnych pieców taśmowych.

Dodatkowe wyposażenie pozwala na stosowanie dodatkowych obróbek, takich jak: kalibrowanie, utlenianie, wibrowanie, śrutowanie, hartowanie.

Stosujemy również wyspecjalizowane urządzenia do obróbki mechanicznej i montażu.

Produkowane detale charakteryzują się wysoką precyzją i wytrzymałością i powstają w procesie technologicznym dopasowanych do oczekiwanych przez klienta wymagań.


W nawiązaniu do Ustawy z dnia 29 listopada 2019 Prawo  Atomowe (DZ.U. z 2019r. poz. 1792 z póź. zm.) POLMO ŁOMIANKI S.A. informuje, że w badaniach wytwarzanych produktów korzysta z urządzenia  GAMMATEC DENSISTOMETR typ C, które zawiera źródła promieniowania jonizującego. Źródła te nie mają wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Wykonywanie tej działalności nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska. Urządzenie jest nadzorowane przez uprawnionego inspektora ochrony radiologicznej.Jakub Witczak – Kierownik Działu Rozwoju Wyrobów z Proszków Spiekanych
Tel. +48 22 76 64 888
Kom. +48 727 570 279
jakub.witczak(a)polmosa.com.pl


Fax. +46 22 76 64 814

Jak nas znaleźć


Wyświetl większą mapę