Dział Sprzedaży:

Kraj
Marzena Smolińska – Specjalista d.s sprzedaży
Tel. +48 22 76 64 903
Kom. +48 722 020 253
marzena.smolinska@polmosa.com.pl
Fax. +46 22 76 64 814

Eksport
Bożena Plechinger – Specjalista d.s sprzedaży
Tel. +48 22 76 64 902
Kom. +48 722 020 227
bozena.plechinger@polmosa.com.pl
Fax. +46 22 76 64 814
Polmo Łomianki S.A.
05-092 Łomianki
Ul. Warszawska 31
Tel. +48 22 76 64 800
Fax. +48 22 76 64 814
polmo@polmosa.com.pl

 

KRS 0000118330

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

VAT PL 525-000-05-41

Kapitał Zakładowy 994 910,00 PLNJak nas znaleźć


Wyświetl większą mapę