Podnoszenie jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów w Polmo Łomianki S.A. jest możliwe poprzez systematyczne doskonalenie metod pracy, stosowanie nowoczesnych technik badawczych, zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry, regularne szkolenia oraz systematyczne monitorowanie procesów i badań.
Dzięki doskonale wyposażonym laboratoriom i dedykowanym urządzeniom kontrolno pomiarowym funkcjonujący w systemie zintegrowanego zarządzania, nadzorujemy zgodność wyrobów z założonymi parametrami na każdym etapie przygotowania i realizacji produkcji.
Badane charakterystyki obejmują swym zakresem wymiary i inne parametry/łącznie z ich analizą.

 

Katarzyna Kulszewicz – Quality Assurance Department Manager
Tel. +48 22 76 64 880
Mobile +48 722 020 255
katarzyna.kulszewicz@polmosa.com.pl

Mirosława Borzęcka – Przedstawiciel Kierownictwa ds. Zapewnienia Jakości
Tel. +48 22 76 64 891
Kom. +48 722 020 247
Miroslawa.Borzecka@polmosa.com.pl

Katarzyna Kulszewicz – Kierownik Działu Zapewnienia Jakości
Tel. +48 22 76 64 899
Kom. +48 727 02 12 81
katarzyna.kulszewicz@polmosa.com.pl

Fax. +46 22 76 64 814

Jak nas znaleźć


Wyświetl większą mapę